Slider

Aby ste si posilnili svoje forex znalsoti, vytvorili sme pre Vás komplexný Forex Slovník so všetkou potrebnou terminológiou na devízovom trhu. My Vám ponúkame vedomosti, takže Vy sa môžete starať len o svoje obchodovanie.

 

A - F

Režim výmenného kurzu, kde je výmenný kurz danej meny zavesený (fixný) vo vzťahu k silnejšej mene, ako je americký dolár alebo euro. Sadzba zaveseného kurzu je občas nastavená v snahe zlepšiť konkurenčné postavenie krajiny. Napríklad čínsky jüan je niekedy zavesený na americký dolár.

Expozícia bánk pre Forexové zmluvy z každého jedného zákazníka.

Obchodovanie, ktoré je vedené cez Application Programming Interface. API, ktoré je k dispozícii pre FX obchodovanie, umožňuje užívateľom vytvoriť si vlastné funkcie obchodovania do vlastných softvérových systémov.

Cena, za ktorú sú predávajúci ochotní predať menový pár, tiež známy ako "ponuku", "predajná cena" a "opýtať mieru".

{slider=Automated Trader}

Obchodník, ktorý používa automatizovaný systém pre zadávanie obchodov bez akéhokoľvek ľudského vstupu.

Pokiaľ ide o obchodovanie s cudzími menami, meny sú uvedené v podmienkach menového páru. Prvá mena v páre je základná mena. Základná mena je mena, proti ktorej výmenné kurzy sú obvykle uvedené v danej krajine. Príklady: USD / JPY, americký dolár je základná mena; EUR / USD, Euro je základná mena.

Cena, za ktorú môže investor podať objednávku na nákup menového páru; kótovaná cena, za ktorú môže investor predať menovéhý pár. Toto je tiež známe ako "ponuková cena" a "akceptovateľná sadzba '.

Agent, ktorý vykonáva príkazy na nákup a predaj mien a súvisiacich nástrojov a to buď za províziu alebo spread. Na devízovom trhu makléri majú tendenciu pôsobiť ako sprostredkovatelia medzi bankami, prinášajú kupujúcich a predávajúcich dohromady za províziu, ktorú platí iniciátor alebo obe strany.

Príkaz na vykonanie transakcie za určitú cenu (limit) alebo nižšiu.

Nákup na margin je požičiavanie peňazí od makléra na nákup akcií. Môžete si ju predstaviť ako pôžičku od svojho sprostredkovateľa. Obchodná marža vám umožní kúpiť viac akcií, ako by ste boli schopní normálne. Pre obchodovanie na maržu, potrebujete margin účet.

Graf znázorňujúci denné vysoké, nízke, otváracie a zatváracie ceny, je podobný stĺpcovému grafu. Ak je zavretie nižšie ako otvorenie tak je telo sviečky plné, a ak je otvorenie nižšie ako zavretie tak je telo sviečky prázdne.

Carry trade je stratégia, ktorá nám umožňuje dosiahnuť zisk aj v prípade, že trh je veľmi stabilný, pretože nie je závislý na pohybe cien medzi dvoma menami, ale skôr na rozdielu medzi úrokovými sadzbami dvoch mien.

Transakcia, ktorá kompenzuje počet jednotiek v predchádzajúcej otvorenej polohe. V prípade dlhej pozície, predáva presný počet jednotiek tak, aby expozícia na trhu bola nulová.

Cena, v ktorej je možné zatvoriť pozíciu na konci dňa na základe trhovej ceny.

Dve meny na devízovom trhu.  "EUR / USD" je príkladom menového páru.


Obchod ktorí je otvorený a uzavretý v rovnaký deň obchodovania.

Hlboký a dlhotrvajúci pokles cien tovarov a služieb v ekonomike. Je to opakom inflácie. Predĺžené obdobie deflácie môže viesť do deflačnej špirály - to je pokles cien v dôsledku zníženého dopytu po tovare a službách, ktorá vedie k zníženiu zamestnanosti. S menším počtom zarábajúcich ľudí, dopyt klesne ešte viac a ďalej udržuje cyklus.

 

Objem nákupných a predajných príkazov, ktoré čakajú na transakcie pre konkrétny menový pár v určitom časovom okamihu.

Úrokové sadzby, ktoré platia pre vklady alebo pôžičky špecifickej cudzej meny. Tieto sadzby sú podobné tým, ktoré sú ponúkané v rámci cudzej krajiny pre občanov, ktorí vedú peniaze na vkladových účtoch.

ECN broker poskytuje svojim klientom priamy prístup k live-stream cenám stanovenými ostatnými účastníkmi trhu (globálnych bánk, poskytovateľov likvidity). Pretože ECN broker konsoliduje cenové ponuky od týchto účastníkov trhu, takže zvyčajne môže ponúknuť svojim klientom tesnejší nákup/predaj spready, ako by im boli inak k dispozícii.

Obchodný účet, ktorý nepatrí jednotlivcovi, ale spoločnosťi, ktorá určila osobu, ktorá je zodpovedná za jeho obchodné rozhodnutia.

V oblasti financií, výmenné kurzy (tiež známe ako devízové kurzy, forex sadzby) určujú hodnotu jednej meny voči druhej.

Softvérový program, bežne známy ako "Robot", ktorý je konfigurovaný tak aby obchodoval za Vás. Taktiež to môže byť označované ako "automatizované obchodovanie.

Silný nákupný a / alebo predajný tlak na trhu, kde sa ceny často pohybujú príliš rýchlo na to, aby boli rozšírené.

Príkaz, ktorý musí byť vykonaný okamžite na základe určitých kritérií, ako je napríklad cena a množstvo. Ak príkaz nie je možné vykonať, objednávka je okamžite zrušená.

Devízová politika, v ktorej centrálna banka udržiava oficiálnu cenu za svoju menu, často ako vedľajší účastník, aby stanovené sadzby ostali v obmedzenom rozsahu.

Nákup alebo predaj jednej meny voči inej mene.

Štúdium ekonomických faktorov (HDP, obchodnej bilancie, zamestnanosť, a tak ďalej), ktoré môžu ovplyvniť ceny na finančných trhoch.

Povinnosť vymieňať si tovar alebo nástroj za stanovenú cenu k budúcemu dátumu.

G - L

Nákup menového páru.

Krátka pozícia je predaj vypožičanej komodity alebo meny s očakávaním, že majetok bude klesať na hodnote.

GTD (Good-til-Date / Time)Vám umožňí vybrať dátum a čas vypršania platnosti do kedy bude Vaša objednávka  pokračovať.

Rad pozícií a otvorených príkazov, ktoré sú postavené s vopred stanoveným spreadom, ktorí je určený obchodníkom.

Mena, ku ktorej majú investori dôveru. Príkladom by mohol byť americký dolár alebo euro.

Termín používaný na označenie zníženia rizika spojeného s nepriaznivým trhovým pohybom pomocou dvoch protiváh investícií, a tým minimalizovať prípadné straty spôsobené výkyvmi cien.Napríklad, ak budete predávať dom v Holandsku aby ste sa presťahovali do Veľkej Británie (vaša nová základná mena) ste v dlhej pozícii eura (EUR) a krátkej pozícii libry (GBP). Na vyrovnanie týchto pozícií budete musieť predať rovnaké množstvo EUR, aby ste vyrovnali krátke pozície GBP.

Rast cien alebo pokles kúpnej sily peňazí.

Prvý vklad zákazníka, ktorý určuje zodpovedajúcu maximálnu veľkosť obchodu.

Trh, na ktorom môžu finančné inštitúcie obchodovať. Termín sa odkazuje na krátkodobé peniaze, alebo menové trhy, ktoré sú prístupné iba bankám alebo finančným inštitúciám. Neexistuje žiadne fyzické miesto na trhu; transakcie prebiehajú cez komunikačné siete, ako je Bloomberg alebo Reuters.

Pozície, ktoré sú otvorené a zatvorené v ten istý deň.

Osoba alebo firma, ktorá prináša zákazníkov tvorcom trhu, často výmenou za provízie alebo časti spredu.

Ekonomické ukazovatele použité na predikciu budúcej ekonomickej aktivity.

Pomer rozpätia na maximálnu veľkosť pozície. S vkladom vo výške $ 5000 a páke 50, obchodník môže vstúpiť do postavenia v nominálnej hodnote $ 250,000. Pákový efekt Vám umožní rýchlejšie zarobiť, ale tak isto aj prísť o peniaze rovnako rýchlo.

Príkaz obchodovať za stanovenú cenu alebo lepšiu. Pozri Buy Limit Order a Sell Limit Order.

Termín používaný na opis trhu, na ktorom existuje mnoho kupujúcich a predávajúcich generujúcich veľkú časť objemu.

Keď menový pár je dlhý, prvá mena je kúpená, zatiaľ čo druhá mena sa predáva krátka. Ak chcete ísť dlho na mene, znamená to, že ste si ju kúpili. Dlhá pozícia je vyjadrené v základnej mene.

Štandardizovaná metóda obchodovania na forexe, ktorá vyžaduje obchod 100.000 jednotiek danej meny.

M - R

Minimálny vklad, ktorí  musí byť  zachovaný na  otvorenie pozície. Napríklad, na otvorenie pozície  $ 250,000 a pákov 50, požadovaná suma by bola 5000 $.

Oznámenie, že sa na účet musia doplniť ďalšie finančné prostriedky, pretože hodnota účtu klesla pod minimum marže, ktorá je potrebná na krytie existujúcich pozícií.

Pre otvorenú pozíciu, ktorej hodnota by bola ak by bola uzavretá pri súčasných trhových sadzbách.

Predajca, ktorý poskytuje ponukovú a predajnú cenu, v ktorej sú pripravení na kúpu alebo predaj. Týmto spôsobom obchodníci sú tiež známi ako tvorcovia trhu.

Príkaz na okamžité plnenie za najlepšiu dostupnú cenu.

Najväčšia pozícia, ktorú by  marža pokryla. Uložením $ 2,000  hodnoty marže by ste mohli na páke 50  vstúpiť do maximálnej polohy s pákovým efektom $ 100,000.

{/slider

{slider=Finančný manažér}

Osoba, ktorá je zodpovedná za celé finančné portfólio jednotlivca alebo iného subjektu. Finančný manažér je platený za výber a monitorovanie vhodných investícií pre klienta.

Tiež známy ako slabý trh, kde je len mierne obchodovanie.

Investor, ktorý zakladá svoje obchodné rozhodnutia na základe tlačových oznámení a ich dopad na trhu.

Objednávka na burze, ktorá je spravená účastníkom firmy,alebo v mene partnera, úradníkom, riaditeľom alebo zamestnancom zúčastnenej firmy.V prípade, že zúčastnená firma je firma, ktorá je oprávnená obchodovať na burze, tiež známa ako člen firmy.

Dva príkazy, ktoré sú spravené súčasne. Ak je jeden z nich ukončený, ten druhý sa automaticky zruší.

Dlhá alebo krátka pozícia, ktorá podlieha výkyvom na trhu a tým aj ziskom alebo stratám.

Možnoť, ale nie povinnosť, kúpiť (long call) alebo predať (long put) podkladové aktíva.

"Over-The-Counter Market" je decentralizovaný trh, bez centrálneho fyzického umiestnenia, kde účastníci trhu obchodujú navzájom prostredníctvom rôznych komunikačných režimov, ako je telefón, e-mail a autorizované elektronické obchodné systémy.

Otvorená pozícia , ktorá sa vykonáva do nasledujúceho obchodného dňa.

Najmenšia cenová jednotka spomínaná vo forexe, ktorá sa pohybuje nahor alebo nadol. V EUR / USD, pohyb 0,0001 je jeden pip (napríklad od 140.005 do 140.004 eur). V USD / JPY, pohyb 0,01 je jeden pip (napríklad z 116.32 na 116.31 jenu).

Obchod, ktorý je stále v platnosti.

Uzavretie pozície s cieľom zrealizovať zisk.

Kvantitatívne uvoľňovanie je peňažný nástroj používaný centrálnymi bankami na podporu výdavkov v ekonomike.Kvantitatívne uvoľňovanie zvyšuje ponuku peňazí tým, že zaplaví finančné inštitúcie s kapitálom v snahe podporiť nárast objemu pôžičiek a likviditu.

{slider=Quote Currency = Kvotovaná mena}

Pre EUR / USD, USD je kvotovaná mena. Výmenný kurz nám ukáže to, koľko jednotiek druhej meny dostanete za jednu jednotku základnej meny.

Cena, za ktorú môže byť jedna mena zakúpená alebo predaná voči inej mene.

Trh, na ktorom vládna agetúra monitoruje a reguluje činnosť priemyslu na ochranu investorov. Príkladom je forex obchodovanie v Spojených štátoch.

Cenová hladina, pri ktorej technické analýzy ukazujú pretrvávajúci predaj meny.

Použitie stratégií pre riadenie alebo zníženie finančného rizika. Príkladom je príkaz stop-loss, ktorý minimalizuje maximálnu stratu.

Predľženie dátumu vysporiadania hodnoty na otvorenej pozícii do ďalšieho dňa od uzatvorenia obchodu.

Nákup a predaj menového páru pričom je na jednej mene nastavený zisk alebo strata.

S - Z

1. legitímny spôsob arbitráže malých cenových medzier vytvorených na základe ponuky a dopytu.
2. legitímny spôsob obchodovania s menami je založený na rýchlej hybnosti obchodov vyvolaných poradím toku načítaných nastavenív
3. podvodný spôsob manipulácie s trhom Forex
Forex obchodník, ktorý obchoduje týmto spôsobom je prezývaný "Scalper", pretože títo obchodníci obchodujú iba pri malom sprede (rozdiely medzi kúpnou a predajnou cenou). "Forex špekulanti" nevstupujú do pozície počas noci. Skalpovanie je rýchle obchodovanie, keď sa obchodník Forexu usiluje ozisk o 1-5 pipov z každého obchodu.

Keď na devízovom trhu je menový pár predaný, pozícia je krátka.To znamená, že primárna mena v páre je "krátka", a sekundárne mena je "dlhá".

Na devízových trhoch, sklz môže dôjsť aj v dôsledku medzier alebo z dôvodu veľkých (väčšinou inštitucionálnych) príkazov, ktoré majú tendenciu pohybovať trhy o dobrých 20 - 30 pipsov so všetkými objednávkami, ktoré boli vykonávané na novú (alebo čo najlepšie k dispozícii) cenu.

Stav kde neexistuje žiadna záruka, že zarobíte peniaze a aj obrovské riziko, že stratíte všetok svoj kapitál. Śpekulatívne obchodovanie je lákavé tým, že môžete urobiť veľa peňazí veľmi rýchlo. Avšak, môžete tiež stratiť rovnako rýchlo.

Rozdiel hodnoty medzi kúpnou a predajnou cenou menového páru.

Príkaz na nákup alebo predaj, keď daná cena je dosiahnutá alebo odovzdaná k likvidácii časťi alebo celej existujúcej pozície.

Transakcia, ktorá pohybuje dátum splatnosti otvorenej pozície na budúci dátum.

Pokyny zákazníka na kúpu alebo predaj menového páru, ktorý, keď je vykonaný, bude mať za následok zníženie veľkosti existujúcej polohy a vykazovať zisk na uvedenej pozícii.


Technical Analysis = Technické analýzy


Snaha o predpovede cien na základe analýzy údajov o trhu, tj historické cenové trendy a priemery, otvorené úroky atď

Celkový objem všetkých transakcií uskutočnených v danom časovom období.

Mena, ktorá nemôže byť vymenená za inú menu kôli devízovým predpisom.

Obchod, ktorí musí byť vykonaný za vyššiu cenu, ako predchádzajúci obchod. Niektoré pravidlá pre New York Stock Exchange to vyžadujú počas zasadnutia extrémnej volatility.

Finančné prostriedky, ktoré sú nevyhnutné, aby sa akciový účet dostal späť na pôvodnú úroveň marže, ktorá sa vypočítava každý deň.

Meranie toho, ako veľmi sa cena mene mení v priebehu času.

Elektronický prevod finančných prostriedkov z jednej banky do druhej.

Návratnosť investície. Výnos sa zvyčajne počíta v percentách.

Otvoriť reálny účet

footer sk

We are using cookies to give you the best experience on our site. Read Terms & Conditions